Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Комітети, комісії та робочі групи Федерації

Комітети
Хокей на траві в Україні
Комітети

Комітети Федерації

Для здійснення загальної поточної роботи та спеціалізованої роботи за напрямками діяльності Рада Федерації може створювати різні комітети, комісії та робочі групи.

Рада затверджує відповідні Положення про комітети та комісії Федерації, якими визначаються функціональні завдання та порядок їх роботи.

Структурними підрозділами Федерації є постійні комітети та комісії, а саме:

 • комітет по змаганнях (в його складі – КДК);
 • суддівський комітет;
 • комітет дитячого та юнацького хокею на траві;
 • комітет атлетів;
 • комітет ветеранів;
 • комісія з етики.

Додатково можуть утворюватися інші Комітети/Комісії, але вони не можуть бути постійними.

Керівники комітетів, комісій та робочих груп затверджуються Радою Федерації за поданням президента і діють на підставі положень. Які затверджуються Радою Федерації.

Керівники комітетів, комісій та робочих груп підпорядковані та підконтрольні президенту Федерації, віце-президенту згідно з розподілом обов’язків. Вони звітують про свою діяльність Конференції/Раді Федерації.

Постійні комітети та комісії Федерації є робочими органами з основних напрямів організації та розвитку хокею на траві, а також діяльності Федерації в цілому.

Члени постійних комітетів та комісій обираються Конференцією/Радою Федерації строком на 2 роки.

Голови постійних комітетів та комісій збирають комітети та комісії при необхідності, але не менш ніж 2 рази на рік, рішення комітетів та комісій подаються на розгляд та затвердження Раді Федерації.

Засідання комітетів/комісій оформлюються протоколом.

Основні функції постійних комітетів та комісій:

 • захист законних прав та інтересів членів Федерації;
 • сприяння розширенню співпраці між суб’єктами розвитку хокею на траві;
 • розроблення та впровадження перспективних форм удосконалення розвитку хокею на траві відповідно до завдань положення про комітет та/або комісію;
 • аналіз стану організації та проведення змагань серед клубів та внесення пропозицій щодо їх вдосконалення на розгляд Конференції/Ради Федерації;
 • будь-які інші функції, спрямовані на досягнення мети діяльності Федерації.