Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Директор Федерації

Директор Федерації
Хокей на траві України
Директор

Директор Федерації

Кандидатура директора призначається президентом Федерації за погодженням з радою Федерації.

Директор є членом Ради Федерації.

Президент підписує контракт з директором на 4 (чотири) роки.

За наказом президента, директор може достроково бути звільненим з посади шляхом розірвання контракту.

За наказом президента, директор може бути наділений правом підпису фінансових (банківських) документів.

До компетенції директора належить:

 • Здійснення керівництва адміністративно-господарською діяльністю Федерації.
 • Видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, інструкцій, довіреностей та інших обов’язкових для підпорядкованих йому органів та осіб документів.
 • Забезпечення ведення бухгалтерського, податкового обліку, а також своєчасного подання звітності, передбаченої законодавством України у відповідний державний орган.
 • Організація виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної, рекламної та іншої продукції.
 • Співпраця з державними та недержавними установами щодо розвитку хокею на траві та Федерації в цілому.
 • Забезпечення виконання рішень, прийнятих Конференцією, Радою Федерації, доручень та наказів президента.
 • Організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Федерації.
 • Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, матеріально-технічного обладнання та іншого майна Федерації.
 • Організація діловодства та ведення архівів.
 • Забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладання від імені Федерації контрактів та трудових договорів.
 • Здійснення інших дій. Необхідних для досягнення Статутних завдань діяльності Федерації.
 • Від імені Федерації укладення колективного договору з трудовим колективом Федерації.
 • Директор від імені Федерації наділений правом підпису (у межах своєї компетенції) офіційних та фінансових документів, договорів, контрактів, угод, довіреностей та інших документів.

За відсутності директора його повноваження передаються за наказом президента Федерації іншій особі.