Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Відокремлені підрозділи Федерації

Відокремлені підрозділи
Хокей на траві в Україні
Підрозділи

Підрозділи Федерації

Федерація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Ради Федерації.

Відокремлені підрозділи Федерації у своїй діяльності керуються Статутом Федерації.

Керівники (голови) відокремлених підрозділів Федерації обираються членами підрозділу на загальних зборах підрозділу. Рада Федерації приймає рішення про погодження відповідних голів, президент Федерації затверджує голову підрозділу відповідним наказом. Голови відокремлених підрозділів діють на підставі Положення про відокремлений підрозділ. Керівник (голова) відокремленого підрозділу повинен бути членом Федерації.

Відокремлені підрозділи можуть бути сформовані ініціативною групою в розмірі 3 і більше осіб, які мають наміри стати членами Федерації.

Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

  • представляють Федерацію у межах території, на яку поширюється їх повноваження;
  • реалізують Статутні мету і завдання Федерації у межах території, на яку поширюються їх повноваження відповідно до Положення про відокремлений підрозділ;
  • проводять роботу з залучення нових членів з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

Керівник (голова) відокремленого підрозділу має право:

  • звертатися до керівних органів Федерації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Федерації;
  • бути присутнім на засіданні Ради Федерації (без права голосу);
  • звертатися із клопотанням до керівних органів Федерації.

Керівник (голова) відокремленого підрозділу зобов’язаний:

  • дотримуватися вимог Статуту Федерації та Положення про відокремлений підрозділ;
  • виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Федерації рішення керівних органів Федерації;
  • не допускати дій, спрямованих на порушення честі та гідності членів Федерації.

Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради Федерації.

Про закриття відокремленого підрозділу Федерація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання президента Федерації до прийняття рішення щодо розподілу май на та коштів Радою Федерації.

За місцевими осередками (організаціями), які створені та зареєстровані до 10.01.2013 зберігається статус юридичних осіб. Місцеві осередки (організації) у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми Положеннями, які приймаються їхніми керівними органами та затверджуються Радою Федерації.