Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Статут Федерації

Статут

Статут Федерації

Значення та роль Статуту Федерації хокею на траві України

Статут Федерації хокею на траві України визначає основні принципи, мету та завдання діяльності громадської організації, а також права та обов’язки її членів. Він є фундаментальним документом, що забезпечує організаційну стабільність та розвиток виду спорту, а також визначає стандарти та принципи, якими керуються всі члени спільноти хокею на траві.

Однією з основних функцій Статуту є забезпечення правової інформованості та захисту інтересів усіх учасників Федерації. Він регламентує процедури виборів та прийняття рішень, а також визначає відповідальність за порушення встановлених норм та стандартів.

Статут декларує цінності та принципи, на яких ґрунтується діяльність Федерації. Він підтримує прозорість та демократію в управлінні, стимулює розвиток спортивного руху та підтримку членів Федерації на всіх рівнях їхньої кар’єри. Статут визначає зобов’язання федерації перед своїми членами та партнерами, що сприяє підвищенню довіри до організації та її стабільності.

Одним із ключових аспектів Статуту є визначення механізмів управління та прийняття стратегічних рішень. Це створює основу для ефективного функціонування Федерації, що сприяє досягненню її місії та цілей. При цьому важливо, щоб механізми прийняття рішень були прозорими та відкритими, а всі зацікавлені сторони мали можливість висловити свою думку.

статут