Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Віце-президент Федерації

Віце Президент Федерації
Хокей на траві в Україні
Віце-президент

Віце-президент Федерації

Конференція та/або Рада Федерації обирає віце-президента Федерації терміном на 4 (чотири) роки з правом продовження строку повноважень. Відповідно Конференція та/або Рада Федерації має право припинити повноваження віце-президента.

Повноваження віце-президента Федерації дійсні з дати його обрання на Конференції/Раді Федерації та до початку наступної Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання віце-президента або дострокового звільнення віце-президента.

Віце-президент Федерації обирається з числа членів Федерації прямим відкритим голосуванням на Конференції/Раді Федерації.

Обраним на пост віце-президента вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

Віце-президент підпорядковується президенту Федерації та підзвітний Конференції/Раді Федерації.

До компетенції віце-президента належить:

  • організація роботи Федерації відповідно до рішень Конференції, доручень президента Федерації, рішень Ради Федерації;
  • виконання доручень президента Федерації та звітування про їх виконання;
  • реалізація повноважень президента Федерації на час його відсутності або неможливості виконувати свої повноваження.

Віце-президент входить до складу Ради Федерації та звітується перед нею і Конференцією Федерації.